Общи условия за ползване на интернет сайта и електронния магазин на "МЕБЕЛМАГ" ЕООД

Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ (Общите условия) уреждат взаимоотношенията между "Мебелмаг" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204526658 (Мебелмаг),като собственик на домейн www.mebelmag.bg от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) услуги, достъпни на домейн www.mebelmag.bg, както и отношенията със същите потребители, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от Мебелмаг.

Общите условия са публично достъпни на Интернет страницата www.mebelmag.bg (Интернет страницата или Сайта). С използването на Интернет страницата и съдържащата се в нея информация Потребителят декларира, че е прочел, разбрал и се е съгласил с тези Общи условия. 

Мебелмаг си запазва правото да променя Общите условия без предизвестие, като публикува новите Общи условия на сайта си.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес:  гр. София 1000, район Оборище, ул. „Врабча“ №1, ет. 4, тел.: (02) 933 05 65

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.MEBELMAG.BG

Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна. Задължителните полета, отбелязани със звездичка, следва да бъдат попълнени за финализирането . При успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потвърждение на посочения от него електронен адрес, заедно с екземпляр от актуалните Общи условия.

За целите на използване на Сайта www.mebelmag.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма или формата за поръчка като гост (наричани оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Мебелмаг има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 

ОТГОВОРНОСТ

Мебелмаг не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация. Мебелмаг не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта www.mebelmag.bg.

АВТОРСКO ПРАВO

Дизайнът, структурата и съдържанието на Интернет страницата www.mebelmag.bg са предмет на авторско право и като такива са защитени от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на Мебелмаг.

Мебелмаг предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Мебелмаг или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права, както и другото приложимо българско законодателство.

ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ѝ са посочени цените за всяка от модификациите. В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището (разнос) и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис.

„Мебелмаг“ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им на Сайта, освен ако друго не е посочено на Сайта.

ПОРЪЧКИ И ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Поръчки могат да правят само потребители, приели Общите условия.

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Мебелмаг. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за Интернет покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с Мебелмаг, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с тези Общи условия. Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката от страна на Мебелмаг. Мебелмаг може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка, както и допълнителна информация, необходима за изпълнението на поръчката. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Мебелмаг информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. В случай, че Мебелмаг не успее да установи контакт с Потребителя по телефон или електронна поща с цел потвърждаване на заявената поръчка, след третия такъв неуспешен опит Мебелмаг си запазва правото автоматично да анулира поръчката без допълнително да уведомява за това Потребителя. Договорът за продажба от разстояние между Мебелмаг и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Мебелмаг.

Мебелмаг има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което е обективно невъзможно поръчката да бъде изпълнена, Мебелмаг има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да заплати цената на поръчана чрез електронния магазин стока като използва по свой избор един от следните способи:

- Плащане при доставка – Потребителят заплаща дължимата сума на превозвача при извършване на доставката.

- Плащане с дебитна/кредитна карта - Потребителят заплаща дължимата сума през виртуален ПОС терминал преди финализиране на своята онлайн поръчка. След финализиране на онлайн поръчката, плащане с карта не е възможно.

- Банков превод – IBAN: BG84STSA93000030718575 в ДСК АД. Потребителят е длъжен да посочи номера на поръчката и своите имена в основанието на превода. Номерът на поръчката Потребителят получава по електронна поща след като е финализирал поръчката от Сайта www.mebelmag.bg.

- На изплащане – Потребителят може да закупи стоките, предлагани от Мебелмаг със стоков кредит от ПБ Лични Финанси. Кандидатстването може да се осъществи във всеки от нашите магазини или онлайн на www.mebelmag.bg. При заявяване на поръчка в Интернет, Потребителят е необходимо да посочи метод на плащане ПБ Лични Финанси. В заредения кредитен калкулатор, Потребителят попълва своите лични данни и избира броя и размера на погасителните вноски. След финализиране на поръчката, заявката за стоков кредит автоматично се изпраща на ПБ Лични Финанси, от където се свързват с клиента по телефона за уточняване на стоковия кредит. Мебелмаг счита поръчката за потвърдена след като получи писмено потвърждение от ПБ Лични Финанси за сключения договор за стоков кредит между ПБ Лични Финанси и Потребителя. За избягване на съмнението, Мебелмаг не носи никаква отговорност във връзка с договарянето или със сключения договор за стоков кредит между Потребителя и ПБ Лични Финанси. Всички евентуални претенции на Потребителя, свързани с изпълнението, действителността, тълкуването и прекратяването на договора за стоков кредит следва да бъдат отправени единствено към насрещната страна по същия договор – ПБ Лични Финанси.

ДОСТАВКА

Мебелмаг осигурява доставка за цяла България със специализиран собствен транспорт. Доставката е безплатна и се извършва в определен от Мебелмаг ден, за който Потребителят е информиран предварително по телефона.

Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора, но не и до входната врата на жилището на Потребителя. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявена услуга „Качване“.

Срокът на доставка е посочен в описанието на всеки артикул. Ако Потребителят поръча стоки с различен срок на доставка, то за общ срок на цялата поръчка се счита най-дългият срок на доставка. Мебелмаг си запазва правото да удължи обявения срок за доставка с до 30 календарни дни. В случай на забавена доставка по вина на Мебелмаг е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1% от стойността на забавена стока за всеки просрочен ден, след посочения краен срок. Не се счита за вина на Мебелмаг забава, възникнала в случаите на отложена от клиента доставка. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на Мебелмаг в размер на 0.1% от стойността на забавената стока за всеки просрочен ден, след изтичане на 4 (четири) дни от получаване на уведомлението за възможността за доставка на поръчката. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване.

При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането към склад на Мебелмаг, Потребителят се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стока без дефекти. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

Потребителят следва да бъде уведомен за очаквания ден и часови диапазон на доставката най-късно 1 (един) ден предварително. Допълнително, превозвачът се обажда на Потребителя поне 30 минути преди да е на адреса и изчаква на адреса не повече от 15 минути, след което продължава към следващия по график адрес. В случай, че Потребителят не е на адреса, за да приеме доставката, въпреки надлежното му уведомяване за деня и часовия диапазон  на доставката, съгласно описаното по-горе в настоящия параграф, при всяко повторно посещение на превозвача на посочения адрес, потребителят  заплаща 25 лв., дори повторната доставка да се е осъществила в рамките на същия ден.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата на доставка с Потребителя, не по вина на Мебелмаг или куриера, Потребителят следва да се свърже със сътрудник на Мебелмаг, за да уговори нов ден за доставка. [PMP1]   [PMP1]Посочено е в горния параграф и не считаме за необходимо да се повтаря и тук. 

Мебелмаг запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

- обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура;

- неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през които е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращия и други такива;

- райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

При изменение на мястото за доставка, Мебелмаг се задължава да уведоми Потребителя предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

Мебелмаг не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи на куриера, извършващ доставката, и/или поради независещи от Мебелмаг обстоятелства.

КАЧВАНЕ

Услугата „Качване“ се предоставя от оториризирани партньори на Мебелмаг ЕООД.

Услугата „Качване“ предлагаме само за гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Благоевград и гр. Русе. За гр. Варна услугата се извършва всеки ден без неделя. Цената на услугата е различна за всеки продукт и е посочена в неговото описание.

Мебелмаг не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата). В такъв случай, клиентът има право да се откаже от закупената стока, като разходите за доставка и транспорт остават за негова сметка.

МОНТАЖ

Услугата "Монтаж" се предоставя от оториризирани партньори на Мебелмаг ЕООД.

Цената за монтаж е посочена в описанието на всеки артикул. Монтажът се прави в ден, различен от деня на доставка по предварително съгласуван след доставката с клиента график.

Предлагаме монтажи в цялата страна с изключение на областите Кърджали, Разград, Силистра и Търговище.

ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА

При извършване на доставката, Потребителят подписва приемо-предавателен протокол, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки. При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, Потребителят следва да ги отрази в приемо-предавателния протокол в присъствието на куриера, както и незабавно да уведоми търговеца на електронна поща [email protected]. Ако Потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес от името на Потребителя.

ОТКАЗ

На основание чл. 50, ал. 1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:

- Потребителят предварително писмено да информира Мебелмаг на имейл адрес [email protected], че на основание чл. 50, ал. 1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. Потребителят може да използва и онлайн заявката за връщане, достъпна на адрес https://mebelmag.bg/return-request

- Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Наранени изделия не подлежат на връщане;

- Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и комплектовки, в добър търговски вид.

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на Мебелмаг, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. За връщане на закупена стока, потребителят има възможност да използва транспорт на Мебелмаг. Цената на услугата е 25 лв., като същата може да бъде приспадната от подлежащата на връщане цена на закупената стока, ако това е възможно.

В случай, че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50, ал. 1 ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия за връщане на стоката заедно с придружаващите я документи и комплектовки, Мебелмаг се задължава да му възстанови заплатената сума в срок до 14 дни, считано от датата, на която стоката е била върната на Мебелмаг. При отказ на поръчки, платени в брой или с банков превод, възстановяването на суми се извършва по банков път с банков превод към сметка в българска банка. Ако клиентът пожелае възстановяването на сумата да стане към чуждестранна банка, разходите по превода са за негова сметка. При отказ на поръчки, платени през виртуалния ПОС терминал, възстановяването на сумите се извършва чрез обратна операция по картата, с която е направено плащането.

Заплатени суми за допълнителни услуги - доставка, разнос и монтаж, не се възстановяват.   

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Мебелмаг гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.

Гаранционният срок е две години за всички мебели, считано от доставянето им, независимо от това дали производителят или Мебелмаг е предоставил търговска гаранция, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието.

Гаранцията не влиза в сила при:

- неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.

- повреди, предизвикани от неправилно преместване /следи от удари/ или неправилна експлоатация.

- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.

- неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и неспазване на специфичните условия на изделието.

Гаранционното обслужване се извършва в обектите на Мебелмаг, при наличие на пълна документация – оригинална касова бележка, гаранционна карта и окомплектовка на продукта.

РЕКЛАМАЦИИ

При наличие на явни или скрити дефекти на стоката, Потребителят може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези дефекти се извършва с протокол. Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове. Ако дефектите са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, Мебелмаг не отговаря за тези дефекти.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Мебелмаг да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Потребителят има право да заведе рекламация във всеки обект на фирмата, вкл. по телефон и електронна поща [email protected].

Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален, в сравнение с друг възможен начин за обезщетение. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Мебелмаг, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:

- стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

- значимостта на несъответствие;

- възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя – той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ и не трябва да понася значителни неудобства.

Рекламацията трябва да бъде решена в рамките на един месец, считано от предявяването ‌ѝ от Потребителя. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между Мебелмаг и Потребителя за решаване на спора. След изтичане на едномесечния срок, ако въпреки предприетите от Мебелмаг действия, дефектите не са били отстранени, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или, алтернативно, да иска пропорционално намаляване на цената на потребителската стока. Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или намаляване цената на стоката, когато Мебелмаг се е съгласило да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова от същия вид и качество и ефективно е извършило замяната или стоката е била поправена в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При възникване на каквито и да е спорове във връзка с настоящите Общи условия или сключените индивидуални Договори за продажба от разстояние (поръчки) между Мебелмаг и потребителя, последният има право да отнесе въпроса към Обща помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище:

гр. София 1000, район Оборище, ул. „Врабча“ №1, ет.4.Тел: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg

Горепосоченият орган за АРС е включен в националните листи на органите за АРС, които отговарят на задължителни изисквания за качество, установени от Директивата за АРС (Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове).

Допълнителна информация за процедурата по АРС се съдържа в действащите общи условия на Мебелмаг за АРС, които се изпращат на Потребителя по електронна поща, непосредствено след сключването на Договора за продажба от разстояние.  

ДРУГИ

Търговецът има право да променя едностранно всички условия, посочени в Сайта www.mebelmag.bg, като промените влизат в сила от датата на актуализирането им единствено за бъдещи клиенти. За текущите договори важат редакциите на Общите условия към момента на генерирането им. В Сайта www.mebelmag.bg се отбелязва датата на последното им изменение. При промяна на тези Общи условия, по отношение на потребители с текущи договори важат правилата на чл. 147б ЗЗП, като Мебелмаг изпраща на тези потребители по имейл уведомление за конкретните клаузи, които са били изменени, и копие от актуализираните Общи условия под формата на приложен файл или чрез хиперлинк, препращаш към секцията от Сайта на Мебелмаг, в която е публикувана актуалната версия на Общите условия. 

Мебелмаг си запазва правото, с изричното съгласие на Потребителя да му изпраща съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

При използване на Сайта www.mebelmag.bg, Потребителите се задължават да спазват тези Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Търговско наименование:

„Мебелмаг“ ЕООД

ЕИК 204526658

ДДС №:BG204526658

Адрес: гр. София, бул. „Сливница“ №245

Електронна поща: [email protected]

Телефон: 0700 50 555

Последно актуализирани на 01.06.2023 г.