ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Мебелмаг" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204526658  като собственик на домейн www.mebelmag.bg  от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.mebelmag.bg, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от "Мебелмаг" EООД.

Ползвайки този сайт и съдържащата се в него информация се приема, че Потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.mebelmag.bg.

“Мебелмаг” ЕООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на сайта си.

Договорът за продажба от разстояние между “Мебелмаг” ЕООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “Мебелмаг” ЕООД.

Ползване на сайта www.mebelmag.bg

Регистрацията на сайта е доброволна и безплатна. Задължителните полета, отбелязани със звездичка, следва да бъдат попълнени. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация на посочения от него електронен адрес.

За целите на използване на сайта www.mebelmag.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма или формата за поръчка като гост (наричани оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, „Мебелмаг“ ЕООД има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и „Мебелмаг“ ЕООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

Отговорност

“Мебелмаг” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на сайта www.mebelmag.bg.

Защита на личните данни

"Мебелмаг“ ЕООД е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на лични данни под номер 429800. Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие "Мебелмаг“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните му данни. "Мебелмаг" ЕООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Съобразно ЗЗДЛ, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел при ползване от него на сайта, както и на поправка на тези лични данни.

“Мебелмаг” ЕООД заявява, че предоставените в процеса на регистрация лични данни – имена, адреси, телефон, електронна поща или други, ще бъдат използвани със строга конфиденциалност, по смисъла на ЗЗЛД.

“Мебелмаг” ЕООД има право да използва информацията за предлагане на Потребителя на информация за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@mebelmag.bg.

Използвайки този сайт, Потребителят дава съгласието си за събирането и използването на информацията по посочения по-горе начин.

 „Мебелмаг“ ЕООД уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Авторскo правo

Дизайнът, структурата и съдържанието на Интернет страницата www.mebelmag.bg са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на „Мебелмаг“ ЕООД.

„Мебелмаг“ ЕООД предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на „Мебелмаг“ ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

Представяни стоки и услуги на сайта

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

Всички посочени на сайта цени са в български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ѝ са посочени цените за всяка от модификациите. В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището (разнос) и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис.

„Мебелмаг“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

Поръчки и договор за продажба от разстояние

Поръчки могат да правят само потребители, приели Общите условия.

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на „Мебелмаг“ ЕООД. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за online покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с "Мебелмаг" ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката от страна на „Мебелмаг“ ЕООД. "Мебелмаг" ЕООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от "Мебелмаг" ЕООД информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. Договорът за продажба от разстояние между "Мебелмаг" ЕООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на "Мебелмаг" ЕООД.

"Мебелмаг" ЕООД има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, "Мебелмаг" ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Плащане

Потребителят може да заплати цената на поръчана чрез електронния магазин стока като използва по свой избор един от следните способи:

Плащане при доставка – Потребителят заплаща дължимата сума на куриера при извършване на доставката.

Банков превод – Данните за извършване на банков превод са:

„Мебелмаг“ ЕООД

IBAN: BG34FINV91501016993007

BIC: FINVBGSF

Първа инвестиционна банка АД

Важно е в основание на превода да бъде посочен номера на поръчката и имената на Потребителя. Номерът на поръчката Потребителят получава по електронна поща след като е финализирал поръчката от сайта www.mebelmag.bg.

На изплащане – Потребителят може да сключи договор за стоков кредит с БНП Париба. Кандидатстването може да се осъществи във всеки от нашите магазини или онлайн на www.mebelmag.bg.

Доставка

Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора, но не и до входната врата на жилището на Потребителя. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявена услуга Разнос.

Срокът на доставка е посочен в описанието на всеки артикул. Ако Потребителят поръча стоки с различен срок на доставка, то за общ срок на цялата поръчка се счита най-дългият срок на доставка.

При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането към склад на „Мебелмаг“ ЕООД, потребителят се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

Цената за доставка е посочена в секция Доставка” на сайта.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата и час на доставка с Потребителя, не по вина на  “Мебелмаг” ЕООД  или куриера, клиентът следва да се свърже с наш сътрудник, за да уговори нов ден и час за доставка. Цената на втората доставка е за сметка на клиента.

 

“Мебелмаг” ЕООД запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

- oбективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура;

- неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през които е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращия и други такива;

- райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

При изменение на мястото за доставка “Мебелмаг” ЕООД се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

 

“Мебелмаг” ЕООД не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от “Мебелмаг” ЕООД обстоятелства.

 

За клиентите, които не желаят да ползват услугата Доставка предлагаме и опцията Получаване от склада на фирмата, който се намира в кв. Кремиковци, гр. София. Работно време и точно местоположение на склада може да намерите тук.

При получаване на поръчките от склада на фирмата, клиентите разполагат със срок от 10 дни след изтичане на срока на поръчката, през които да вземат своите продукти. След този срок, неполучените поръчки се анулират.

Разнос и монтаж

 

Условията за доставка до входа на жилището и монтаж на поръчаните мебели са посочени в раздел „Разнос и Монтаж” на сайта.

„Мебелмаг“ ЕООД не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата). В такъв случай, клиентът има право да се откаже от закупената стока като разходите за доставка и транспорт остават за негова сметка.

Приемане на стоката

При извършване на доставката, Получателят подписва приемо-предавателен протокол, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки. При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, Потребителят следва да ги отрази в приемо-предавателния протокол в присъствието на куриера.

При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.

Отказ

На основание чл. 50, ал. 1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:

1.    Потребителят предварително писмено да информира “Мебелмаг” ЕООД на следния имейл адрес: info@mebelmag.bg, че на основание чл. 50, ал. 1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. В Приложение 1 към настоящите Общи условия е осигурен стандартен формуляр за отказ.

2.    Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Наранени изделия не подлежат на връщане.

3.  Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и комплектовки, в добър търговски вид.

4. Стоката следва да бъде върната в складa на продавача на адрес: гр. София, ЗСК Кремиковци, ул. Евтим Евтимов. Няма възможност за връщане на изделията в магазините на „Мебелмаг“ ЕООД.

5.    Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “Мебелмаг” ЕООД, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

6.    В случай, че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50, ал. 1 ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “Мебелмаг” ЕООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни, считано от дата на която потребителят е упражнил правото си на отказ, на посочената банкова сметка. Заплатени суми за допълнителни услуги - доставка, разнос и монтаж, не се възстановяват.

Гаранционни условия

„Мебелмаг“ ЕООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.

Гаранционният срок е  две години за всички мебели, считано от доставянето им, независимо от това дали производителят или “Мебелмаг” ЕООД е предоставил търговска гаранция, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието.

Гаранцията не влиза в сила при:

  • неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.
  • повреди, предизвикани от неправилно преместване /следи от удари/ или неправилна експлоатация.
  • увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.
  • неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.

Гаранционното обслужване се извършва в обектите на „Мебелмаг“ ЕООД, при наличие на пълна документация – оригинална касова бележка, гаранционна карта и окомплектовка на продукта.

Рекламации

При наличие на явни или скрити дефекти на стоката, клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези дефекти се извършва с протокол.  Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове. Ако дефектите са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, „Мебелмаг“ ЕООД не отговаря за тези дефекти.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от „Мебелмаг“ ЕООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.  Потребителят има право да заведе рекламация във всеки обект на фирмата, вкл. по телефон и електронна поща help@mebelmag.bg.  

Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на “Мебелмаг” ЕООД, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:

  • стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  • значимостта на несъответствие;
  • възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя – той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства.

Рекламацията трябва да бъде решена в рамките на един месец, считано от предявяването  ѝ от Потребителя. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между “Мебелмаг” ЕООД и Потребителя за решаване на спора. След изтичане на едномесечния срок и когато Потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато „Мебелмаг“ ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Други

Търговецът има право да променя едностранно всички условия, посочени в сайта www.mebelmag.bg, като промените влизат в сила от датата на актуализирането им единствено за бъдещи клиенти. За текущите договори важат редакциите на Общите условия към момента на генерирането им. В сайта www.mebelmag.bg се отбелязва датата на последното им изменение. При промяна при текущи договори важат правилата на чл.147б ЗЗП. „Мебелмаг“ ЕООД си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

При използване на сайта www.mebelmag.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Координатите на „Мебелмаг“ ЕООД са следните:

Адрес: гр. София, бул. „Сливница“ №275

Ел. поща: info@mebelmag.bg

Последно актуализирани на 07.05.2018 г.

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора

 

Политика за поверителност

(в сила от 25.05.2018)

Във физическите магазини МебелМаг (находящи се в гр. София, гр. Пловдив, гр. Карлово и гр. Перник) и на електронния магазин МебелМаг (www.mebelmag.bg) се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на мебели за дома и офиса, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от магазини МебелМаг e Мебелмаг ЕООД, ЕИК: 204526658, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 50, вх. 9, ап. 188. Регистрационният номер в Комисията за защита на личните данни е 429800.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: info@mebelmag.bg.


Видовете лични данни, които обработваме

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазина mebelmag.bg, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин www.mebelmag.bg, (“Общите условия”):

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Парола;


2. Данни за поръчка на място, направена от Вас при покупка на стоки от физически магазин Мебелмаг:

●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доствка;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Статус на плащане;
●    Статус на доставката;


3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина mebelmag.bg, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус на плащане;
●    Статус на доставката;

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

1. Данни за профила Ви в е-магазина mebelmag.bg:

●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;


2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина mebelmag.bg или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS и други форми на комуникация и/или изразяване:

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Телефонен номер;
●    Факс номер;
●    Адрес;
●    Интернет сайт;
●    Съдържание на коментара / съобщението;


3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина mebelmag.bg:

●    История на поръчките;


Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазина mebelmag.bg:

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;


2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина mebelmag.bg:

●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус и история на плащанията;
●    Статус и история на доставките;
●    История на поръчките;

 

3. Данни за поръчка на място:

●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доствка;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Статус на плащане;
●    Статус на доставката;

 

5. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини МебелМаг:

●    Видеозаписи от камери в магазини МебелМаг, сървърни помещения и складовата база;

 

IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазина mebelmag.bg:

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

 

2. Данни за поръчка на място:

●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доствка;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Статус на плащане;
●    Статус на доставката;
●    Видеозаписи от камери, разположени в физическите магазини МебелМаг.

 

3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина mebelmag.bg:

●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус и история на плащанията;
●    Статус и история на доставките;
●    История на поръчките;

 

5. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини МебелМаг:

●    Видеозаписи от камери в магазини МебелМаг, сървърни помещения и складовата база;

 

Цели на обработката на личните данни

1. Данните за профила Ви в е-магазина mebelmag.bg се обработват за целите на:

●    Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;
●    Доставка на поръчани продукти;
●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
●    Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
●    Автентикация при влизане в профила Ви;
●    Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

 

2. Данните за поръчка на място се обработват за целите на:

●    Доставка на поръчани мебели;
●    Информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
●    Предотвратяване на загуби, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреби при подаването, регистрирането и доставката на поръчки;


3. Данните за онлайн поръчка през е-магазина mebelmag.bg се обработват за целите на:

●    Доставка на поръчани мебели;
●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
●    Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
●    Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

 

4. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

●    Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
●    Осъществяване на комуникация с Вас;

 

6. Данните от видеонаблюдение във физическите магазини МебелМаг се обработват за целите на:

●    Проследяване на инциденти и нарушения;
●    Предотвратяване и докладване на престъпления в нашите магазини;

 

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със mebelmag.bg

●    Куриерски фирми за доставка: Еконт, Спиди.

●    Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

 

Данните се обработват за следните срокове:

1. Данни, предоставени на договорно основание:

●    Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка - до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
●    Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

 

3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина - и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро.

 

4. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини МебелМаг - видеозаписите се съхраняват до 60 дни от тяхното създаване;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.


Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

●    По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени.

 

2. Право на коригиране на неточни лични данни

●    Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да направите през Вашия профил или като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

●    Отпадане на необходимостта от обработка;
●    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
●    Незаконна обработка на данни;
●    Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 

4. Право на ограничаване на обработването, когато:

●    се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
●    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
●    при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
●    е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

●    предоставяме данните директно на Вас; или
●    при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

 

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

●    Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

 

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

●    Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

 

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите магазини МебелМаг, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

 

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за mebelmag.bg, Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в е-магазина.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

Популярни

add
add
add
add

 

Начин на плащане

Можете да изберете един от следните начини за палащане: Плащане при доставка за поръчки през сайта. Без предплащане! Може да платите, когато стоката пристигне. За ваше...

Прочети повече

Доставка

Осигуряваме доставка до всички населени места в областите София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Монтана, Враца, Ловеч, Перник, Кюстендил и Благоевград.
Гарантираме безопасно...

Прочети повече

 

Разнос и Монтаж

Услугата по разнос само за областСофия.
Разнос:
- За корпусна мебел - С асансьор: 6% от стойността, но не по-малко от 20 лв. - Без асансьор: 10 лв. на етаж, но не по-малко от 20 лв. - За мека мебел: 10 лв. на етаж...

Прочети повече

 

С грижа към клиента

МебелМаг е българска компания за продажба на мебели на дребно.
Нашата мисия е да предложим на клиентите си стил, качество, функционалност и достъпност. Нашите клиенти ни се доверяват, за да получат качеството...

Прочети повече